Mental Sundhed for medarbejdere på institutioner.

Krisehåndtering og online forløb.

Med dette forløb gennemgår du et personligt tilrettelagt forløb målrettet de udfordringer og problemer, som du slås med. Det kan være, at du har oplevet en voldelig episode på jobbet, stress, mobning, sygdom, dårligt arbejdsmiljø, familieproblemer, sygdom i familien, misbrug i familien, dødsfald eller andet probelmatisk, som du behøver hjælp til at takle. Udover programmet, kan du som medarbejder på  opholdssteder/bosteder/private institutioner, have adgang til ”Det mentale medicinskab”, hvor du kan modtage hjælp ( lydfiler, ebooks og behandlingsprogrammer)  til forebyggelse af stress, frustration, angst, depression, livsstilssygdomme, vægtkontrol, rygestop, søvnproblemer og andet.

 

Der er gennem flere år sket en udvikling på private instsitutioner, som kræver en særlg mental robusthed hos medarbejderne. Ofte er hverdagen hektisk og præget af beboernes/klienternes aggressive og udfordrende adfærd. Medarbejderne på institutionerne skal håndtere klienter med svære diagnoser, hvilket kræver en særlig indsats og robusthed hos medarbejderne.

Terapeut og udvikler af programmerne Susanne Franklin Bech – Simonsen kender branchen, fra mere end 30 års arbejde med etablering og drift af private institutioner og behandlingscentre, samt klinik/terapeutisk erfaring. Hun ved, at den travle hverdag ofte får medarbejderne til at ”gå for længe” med problemer som søvnløshed, stress, indre uro, tristhed, overvægt og andre tilstande, som på sigt belaster helbredet alvorligt. Problemerne hober sig op. Dagligdagen er travl og udbrændthed og længerevarende sygemeldinger er stigende.

Sygefravær, med evt behandlingsforløb,  skaber så yderligere stress blandt medarbejderne, så den onde cirkel er svær at bryde. Forebyggelse og øjeblikkelig lindring og afhjælpning af akutte tilstande, søvnløshed og angst f.eks, er nødvendig.          

De private institutioner skal ofte manøvrere indenfor snævre økonomiske rammer. Derfor er Bybetterlife med dette online forløb og ”Det mentale Medicinskab” attraktivt g kan være et permanent tilbud med stor forebyggende effekt.

Ledere af institutionerne kan have svært ved at gennemføre arbejdsmiljøindsatser, da det kræver medarbejder deltagelse/fravær. Med ”Det Mentale Medicinskab” har medarbejdere daglig adgang til mental sundhed, indre ro og lindring af fysiske smerter. Det er en effektiv indsats, som er mulig UDEN fravær af personale.

 ”Det Mentale Medicinskab” etableres på institutionerne, så medarbejderne har adgang til lydfiler, ebooks og online/behandlingsprogrammer 24/7 på deres Smartphone eller Laptop, også fra hjemmeadressen. De kan få hjælp i hverdagen og i akutte krisesituationer, evt. sammen med anden indsats, ved alvorlige hændelser.

Et online forløb planlægges individuelt. 4-8 uger med flere ugentlige online sessioner hvor de aktuelle problemstillinger løses. Søvn, energi, humør og smerter håndteres med hypnosesessioner; også personlig one to one online.

Betaling kan ske via arbejdsstedet eller ved privat betaling.

Forløbet er personlig individuelt og tilrrettelagt og kan forlænges efter behov. 

Der er 6 mdr. online support inkluderet i prisen på alle forløb.

MENTAL SUNDHED FOR "hjælpe" PERSONALE, krisehåndtering - institutioner

$1,050.00Price
  • https://www.youtube.com/watch?v=-QvD4V72zDo#action=share